Enkele jaren geleden waaide het fenomeen “PUBQUIZ” over vanuit Groot-Brittannië. Een pubquiz wordt vaak gehouden in een setting met meerdere teams (zie het als trivianten in teamverband), bestaande uit maximaal 5 deelnemers per team. Inmiddels zijn de pubquizzen ook in Nederland een groot succes en worden ze niet alleen meer in de kroeg georganiseerd. Ook personeelsfeesten, Algemene Ledenvergaderingen, verjaardagen, nieuwjaarsborrels en gezellige avonden met vrienden krijgen een leuke en gezellige toon door het organiseren van een quiz. Dat organiseren komt vaak op iemand aan, die eigenlijk helemaal geen tijd heeft om de vragen te bedenken en daar neemt KWISBOX het graag van je over.

* Reiskosten tot 30 km rondom Veendam worden niet gerekend. Daarbuiten: € 0,20 per km
 ** Extra drukwerk per 8 teams: € 10,-